Nyheter

2017-03-16 Nutritionsdagen 5 maj i Uppsala
Swespens nutritionsdag äger rum den 5 maj på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Anmälan senast den 30 april. Abstrakt sänds senast den 18 april lars.ellegard@vgregions.se Läs mer

2017-02-06 IBD Nutrition Sympoisum 31 mars 1 april
IBD &Nutrition Symposium äger rum den 31 mars - 1 april 2017 i Dublin, Irland Läs mer

2017-02-06 Grundkurs Dysfagi 24-26 april Malmö
Grundkurs i dysfagi 24-26 april Skånes universitetsjukhus, Malmö. Anmälan senast den 10 april. Läs mer


Nyhetsarkiv

SWESPEN

SWESPEN är en svensk tvärprofessionell förening för främjande av klinisk nutrition och metabol forskning. Målsättningen är att utveckla och förbättra näringsvården för patienter i sjukvård och individer i omsorg. Ett ytterligare mål är att uppmuntra och stödja utbildning och utveckling kring klinisk nutrition.

SWESPEN är en del av ESPEN – European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. Ett medlemskap i SWESPEN ger även medlemskap i ESPEN.

Inom ramen för SWESPEN samarbetar föreningarna Dietisternas Riksförbund, Nutritionsnätet för sjuksköterskor och Svensk Förening för Klinisk Nutrition.

SWESPEN ordnar nationella aktiviteter och medverkar i utarbetande av vårdrutiner inom näringsbehandling.