Nyheter

2017-02-06 IBD Nutrition Sympoisum 31 mars 1 april
IBD &Nutrition Symposium äger rum den 31 mars - 1 april 2017 i Dublin, Irland Läs mer

2017-02-06 Grundkurs Dysfagi 24-26 april Malmö
Grundkurs i dysfagi 24-26 april Skånes universitetsjukhus, Malmö. Anmälan senast den 10 april. Läs mer

2017-01-27 APNEP Pre congress 25 March
APNEP is going to hold its annual congress on 27 and 28 March in Porto - Portugal. On 25 March there will be a pre-course entitled "Body composition assessment: an introduction to Computed Tomography and ultrasound" Läs mer


Nyhetsarkiv

SWESPEN

SWESPEN är en svensk tvärprofessionell förening för främjande av klinisk nutrition och metabol forskning. Målsättningen är att utveckla och förbättra näringsvården för patienter i sjukvård och individer i omsorg. Ett ytterligare mål är att uppmuntra och stödja utbildning och utveckling kring klinisk nutrition.

SWESPEN är en del av ESPEN – European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. Ett medlemskap i SWESPEN ger även medlemskap i ESPEN.

Inom ramen för SWESPEN samarbetar föreningarna Dietisternas Riksförbund, Nutritionsnätet för sjuksköterskor och Svensk Förening för Klinisk Nutrition.

SWESPEN ordnar nationella aktiviteter och medverkar i utarbetande av vårdrutiner inom näringsbehandling.