Resestipendier till ESPEN

2014-01-26 SWESPEN utlyser:


*Fyra resestipendier á 8000 kr för läkare, sjuksköterska, dietist och forskare. För att söka dessa stipendier ska man vara medlem i SWESPEN.


*Tre resestipendier á 8000 kr för personer under 30 år.


En skriftlig ansökan innehållande motivering till varför stipendium söks (maximalt en A4-sida) och insänt abstrakt till ESPEN sänds till sekreteraren i SWESPEN
Ann Ödlund Olin, ann.odlund.olin@ki.se senast den 2 juni 2014.

Ann Ödlund Olin


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /www/webvol18/bi/6bpn037zoole700/swespen.se/public_html/templates/pieceofnews.tpl on line 16
Tillbaka